De voorstelling

Wie is Balthasar Bekker? 
Balthasar Bekker kreeg in de 17e eeuw grote bekendheid door zijn boek ‘De Betoverde Weereld’ (1691). De internationale bestseller, vertaald in Engels, Duits en Frans, hielp mee een einde te maken aan één van ergste ontsporingen van de Europese beschaving: de heksenvervolgingen. Bijgeloof in duivelse, kwade geesten en hekserij bestond overal en werd gevoed door de vrees voor onzichtbare vijanden en vooroordelen over medebewoners in eigen buurt of stad. Dat was niet alleen een sentiment van ongeletterde gelovigen, maar waren ook opvattingen bij een geschoolde elite die beter kon weten. Vooral dat laatste stoorde Balthasar Bekker. Hij was een gestudeerd en sociaal bewogen predikant, betrokken bij pastorale problemen van mensen, maar behept met een nuchtere en onafhankelijke kritische geest. Het is de tijd van de vrijgevochten Nederlandse Republiek, niet lang na 80-jaar oorlog en opstand tegen de Spaanse koning. Een vrijgevochten gewest van Calvinistische predikanten, rijke kooplieden en steden, waar vergeleken met andere delen van Europa veel vrijheid van drukpers was. Balthasar Bekker keerde zich tegen het bijgeloof in zijn tijd en de geestelijke leidslieden die dit aanwakkerden. In pamfletten, boeken en theologische discussies bond hij openlijk de strijd aan met tegenhangers, vaak orthodoxe Calvinistische predikanten. Zijn boek maakte oa. indruk op Duitse rechters, die in zijn tijd nog heksenprocessen uitvoerden. Bekkers geschrift hielp mee een einde te maken aan de laatste heksenvervolgingen in Europa.

Waarom BALTHASAR? 
Anderen wantrouwen en afschilderen als het kwaad zelf lijkt een diepgewortelde eigenschap van mensen. Het stuk BALTHASAR van scriptschrijver Bouke Oldenhof en regisseur Bruun Kuijt, brengt het vergeten succes van Bekker in de Friese en Nederlandse historie opnieuw tot leven. In een tijd waarin verstand en rationeel denken ernstig in de slag zijn met ‘viraal gaande’ mediahypes en complottheorieën, die mensen in hun greep hebben. Zoals wantrouwen en kwaadspreken nog altijd leven. Zoeken we naar feiten of hangen we aan fictie? Volgen we blind wat een ander zegt of oordelen we zelfstandig, ook tegen gevestigde meningen in? BALTHASAR is een theatrale spiegel over het gevecht van Balthasar met ‘de betoverde wereld’: toen en ook nu van betekenis.

Data voorstellingen:

We zien u graag tijdens een van de voorstellingen!