Na BONIFATIUS en TITUS nu BALTHASAR

In 2022 weer muziektheater in de Bonifatiuskapel
Stichting 754 is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe muziektheaterpro-ductie in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Na de succesvolle producties over Bonifatius (2012 en 2014) en Titus Brandsma (2019) heeft de stichting dit keer gekozen voor ds. Balthasar Bekker (1634-1698). Het stuk krijgt de naam BALTHASAR.

Balthasar Bekker is in Noordoost Friesland en Nederland een vergeten figuur bij het algemene pu-bliek. Toch speelde de dominee een belangrijke rol in de 17e eeuw. Als verlichte calvinist zette hij zich af tegen bijgeloof in duivels, heksen en spoken. Zijn bestseller 'De Betoverde Weereld' had in West-Europese landen een belangrijk aandeel in het afschaffen van de hekserijvervolgingen en van het verbranden van vermeende heksen op de brandstapel. Balthasar Bekker werd geboren in Metslawier, werkte later in Franeker en Amsterdam om vervolgens tegen het einde van zijn leven weer terug te komen in Friesland. In Metslawier staat een gedenkmonument voor hem.

Stichting 754 gaat in 2022 verandering brengen in het ontbreken van bekendheid voor de figuur Balthasar Bekker. Het stuk wordt geschreven door de gerenommeerde toneelschrijver Bouke Ol-denhof, die vorig jaar ook het stuk over Titus Brandsma heeft geschreven. Samen met producent Sjoek Nutma is hij al enige tijd bezig met de voorbereiding van BALTHASAR.
Stichtingsvoorzitter Rudolf Boersma: ,,Net als Titus en Bonifatius was Balthasar Bekker in zijn tijd een bevlogen man die veel bereikt heeft. Het wordt tijd dat we in zijn geboortestreek daar meer be-kendheid aan geven.’’

4 november 2020