TITUS in 2019

Het is voor het eerst dat er een professionele muziektheatervoorstelling over de actieve Friese pater Titus Brandsma wordt opgevoerd. De eigentijdse rode draad in dit theaterstuk is het thema: tussen stilte en stress. Scriptschrijver Bouke Oldenhof heeft ervoor gekozen om het verhaal over het leven van Titus Brandsma niet chronologisch te vertellen. Zijn hele leven komt in flitsen voorbij, van de geboorte tot aan de bombardementen. Dat houdt de spanning erin. Maar er zitten ook veel humoristische momenten in dit stuk, vooral de dialogen tussen God en de duivel.
Het verhaal
Anno Sjoerd Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Oegeklooster bij Bolsward in een sociaal betrokken katholiek boerengezin. In 1898 trad hij in bij de Orde der Karmelieten in Boxmeer waar hij de kloosternaam Titus aannam. In 1905 werd hij tot priester gewijd.
Brandsma was actief voor allerlei (katholieke) organisaties: als priester, journalist, onderwijsman, wetenschappelijk onderzoeker en mysticus. Hij was hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Nijmegen en adviseur van de Rooms-Katholieke Kerk voor media en onderwijs. Titus had oog voor de veranderingen in zijn tijd en zette zich in voor vernieuwingen in de kerk. Al vroeg waarschuwde hij voor het opkomend kwaad  van het nationaalsocialisme in zijn tijd en veroordeelde scherp de anti-Joodse maatregelen van het naziregime.
In januari 1942 werd Titus door de Duitse bezetter gearresteerd. De directe aanleiding was zijn oproep aan katholieke media, namens de Nederlandse bisschoppen om NSB-advertenties te weren. In de strafgevangenis in Scheveningen schreef hij onder andere een boek over Teresa van Avila, en 14 lijden meditaties voor de kruiswegstaties in het park van de Bonifatiuskapel. Uiteindelijk kwam Titus in het concentratiekamp Dachau terecht. Daar was hij volgens voormalige kampgenoten een grote morele en spirituele steun voor zijn medegevangenen. Na ontberingen en een injectie van de Duitse kamparts stierf hij in Dachau op 26 juli 1942. Hij is 61 geworden.
In 1985 is Titus Brandsma door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Ook wordt er al lang gesproken over een eventuele heiligverklaring. Het leven en werk van deze Friese katholieke geestelijke in de 20e eeuw inspireren nog altijd vele mensen over de hele wereld.